Etusivu » Palvelut » Luottotietopalvelu » Usein kysytyt kysymykset
luottotietopalvelu


Mitä luottotiedoilla tarkoitetaan?

Luottotietolaki määrittelee luottotiedot koskemaan yrityksen tai luonnollisen henkilön maksuhalukkuutta tai maksukykyä. Erityisesti luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa luottotietojen tarkastaminen on välttämätöntä. koska ne kuvaavat kuvaavat yrityksetn tai yksityishenkilön kykyä huolehtia sitoumuksistaan. Luottotietojen avulla saat siis selville henkilön tai yrityksen taloudellisen aseman sekä pystyt tekemään arvioita kuluttajan tai yrityksen luotettavuudesta sekä maksusitoumusten hoitokyvystä.

Lue lisää luottotiedot-sivuillamme.


Mitä tietoja tarvitaan luottotietojen tarkistamiseen?

Luottotietojen tarkastamiseen tarvitaan yritysasiakkaan kohdalla yrityksen y-tunnus ja kuluttaja-asiakkaan kohdalla henkilöturvatunnus.


Kuinka nopeasti saan luottotietopalvelusta vastauksen?

Luottotietopalvelumme kautta saat kyselyn tehtyäsi vastauksen yrityksen tai kuluttajan luottotiedoista heti lomakkeemme täytettyäsi, lähetettyäsi sen ja meidän käsiteltyä tilauksen. Saat tunnuksen ja salasanan palvelusta sähköpostiisi ja heti tämän jälkeen voit kirjautua sähköiseen asioinnin lisäpalveluumme Extranetiin, jossa myös luottotietopalvelumme toimii. Palveluun kirjautumisen jälkeen, voit tehdä luottotietokyselyn haluamallesi yritykselle tai yksityishenkilölle.

Extranet-palveluumme voit kirjautua omalla tunnuksellasi ja salasanallasi.


Mikä on Extranet?

Extranet on asiakkaillemme tarkoitettu sähköisen asioinnin lisäpalvelu, joka on itsessään maksuton. Extranetissä toimii myös luottotietopalvelumme. Extranet-palvelun avulla asiakkaamme pystyvät tarkkailemaan perintätapauksia yksityiskohtaisemmin, näkemään tapausten saldot ja tilitysraportit sekä ne voidaan sieltä halutessa myös tulostaa. Sitä kautta on mahdollisuus nähdä ja tulostaa myös valtakirjapyynnöt sekä tilitysraportit.


Mitä hyötyä luottotietopalvelusta on?

Luottotietopalvelun avulla saadaan varmistettua asiakkaan maksukyky etukäteen. Luottotietopalvelun avulla voi siis pienentää luottotappioriskiä merkittävästi, jos myydään tuotteita tai palveluita asiakkaalle laskulle. Luottotietopalvelusta on hyötyä myös vuokranantajille, sillä sen avulla vuokranantaja voi varmistua vuokralaisen maksujen hoitokyvystä sekä luotettavuudesta. Toki palvelua voivat hyötykäyttää myös itse vuokralaiset, mikäli on halua osoittaa vuokranantajalle oma luotettavuutensa sekä maksukykynsä.


Voinko tarkistaa vuokralaisen luottotiedot?

Luottotietopalvelumme sopii erinomaisesti vuokranantajille, jotka haluavat tarkastaa mahdollisten vuokralaisten luottotiedot ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa luottotiedot ennen sopimuksen allekirjoittamista. Suositeltavaa on mainita tästä myös mahdolliselle vuokralaiselle itselleen. Luottotietojen avulla vuokranantaja voi paremmin selvittää vuokralaisen luotettavuuden ja maksujen hoitokyvyn. Vuokranantajat saavat lisäksi vähentää luottotietopalvelun kautta syntyneet kustannukset vuokratuottojen verotuksessa. Joskus vuokralainen itse haluaa toimittaa todistukset mahdolliselle tulevalle vuokrantajallle etukäteen omista puhtaista luottotiedoistaan, myös tuon tiedon saat palvelumme kautta.


Saanko suoritettua luottotietopalvelun kautta myös kansainvälisen kyselyn?

Luottotietopalvelumme kyselyhinnat koskevat ainoastaan suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden luottotietojen tarkastamista. Mikäli haluat tarkistaa kansainvälisen yrityksen tai ulkomaalaisen yksityishenkilön luottotiedot, pyydä tästä meiltä tarjous sähköpostitse myynti@suomenpt.fi tai puhelimitse 014 362 3333.


Mihin henkilöluottotietoja saa käyttää?

Luottotietolaki ottaa jyrkästi kantaa yksityishenkilöiden luottotietojen luovuttamiseen. Henkilön luottotietoja voidaan käyttää luottotietolain mukaisesti vain luotonvalvontaa tai luoton myöntämistä varten sekä lisäksi muihin oheisessa laissa mainittuihin verrattavaan käyttötarkoituksiin. Lainmukaiset käyttötarkoitukset on listattuna luottotietolain 19 §:ssä.


Miten käyttötarkoituksesta pitää ilmoittaa?

Henkilöluottotietorekisteriin jää aina tieto kyselyn suorittajasta sekä tehdystä kyselystä. Luottotietokyselyn yhteydessä henkilöluottotietojen käyttäjä joutuu aina ilmoittamaan, mihin käyttötarkoitukseen hän tietoa käyttää.


Täytyykö tietojen tarkastamisesta kertoa henkilölle itselleen?

Henkilöluottotietojen käyttäjän tulee normaalisti luovuttaa saadut tiedot henkilölle, jonka luottotiedoista on kyse, informaatiovelvollisuus vaihtelee kuitenkin tilanteittain. Luottotietokyselyn suorittaja voi halutessaan kertoa informaation epävirallisesti, kuten esimerkiksi suullisesti, sopimusehdoissa tai painetussa materiaalissa. Tässä täytyy huomioida se, ettei informaatiovelvollisuus koske kaikkia käyttötarkoituksia.

Luottotietolain 29 §:n mukaisesti vastapuolta on informoitava luottotietojen käytöstä, mikäli hän hankkii luottotietoja luotonmyöntöön, luotonvalvontaan, takaukseen, panttaukseen, huoneenvuokrasopimuksen tekemiseen, sopimusehtojen määrittelemiseen tai välttämättömyyshyödykkeiden hankkimiseksi. Kyseisen informaation luottotietojen tarkastamisesta voi antaa henkilölle joko etu- tai jälkikäteen. Tässä tulee huomioida se, että luotonhakijalle ei tarvitse kuitenkaan antaa muuta erityistä informaatiota siitä, kuten että luotto on esimerkiksi evätty merkinnästä johtuen.


Mistä voin lukea enemmän lainsäädännöstä luottotietojen käytön osalta?

Yhteen lakiin, luottotietolakiin, on sisällytetty luottotietojen sääntely niin yrityksen, kuluttajan ja yritysten vastuuhenkilöiden osalta. Kyseistä lakia sovelletaan lukuisiin eri tilanteisiin, mutta muun muassa: luottotietojen tallentamiseen, luovuttamiseen, tuottamiseen, käyttöön sekä muuhun käsittelyyn.

Voit lukea aiheesta lisää oheisen linkin kautta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070527