Etusivu » Palvelut » Riitaisen saatavan perintä » Lisätietoa riitautuneista saatavista
riitaisen saatavan perintä

Oheisella sivulla käymme tarkemmin läpi riitautuneisiin laskuihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen.

Milloin lasku on lain mukaan riitainen?

Perintälain mukaisesti saatava on riitainen, mikäli velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa laskuun ja vetoaa sellaiseen seikkaan, jota ei voida esimerkiksi kirjallisen sopimuksen avulla todeta aiheettomaksi.

Riitaisuuden arvioiminen on kuitenkin suurelta osin aina tapauskohtaista, joten mikäli epäilette saatavan olevan riitainen on siitä syytä kertoa perintätoimistolle ennen toimeksiannon jättämistä.

Miten toimia, jos asiakas riitauttaa laskun?

Mikäli asiakas riitauttaa laskun tai sen osan, kannattaa velkojan ensisijaisesti pyrkiä neuvottelemaan asia selväksi asiakkaan kanssa.

Mikäli asiasta ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen, voi velkoja edistää asiaa riitaisena eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velkoja laatii itse asiasta haastehakemuksen käräjäoikeuteen tai ottaa yhteyttä asianajajaan, joka hoitaa asiaa velkojan puolesta.

Voiko laskusta reklamoida vasta huomautusajan jälkeen?

Laskussa on usein ilmoitettu huomautusaika, mutta käytännössä laskusta voi reklamoida myös huomautusajan jälkeen. Hyvän tavan mukaista on määritellä huomautusaika riittävän pitkäksi, jotta laskun saaja ehtii tarkastamaan laskun ja tarvittaessa esittämään huomautuksensa määräajan puitteissa.

Perinnän näkökulmasta huomautusajan ylittämisellä ei kuitenkaan ole merkitystä, vaan saatu reklamaatio tulee joka tapauksessa käsitellä samalla tavalla kuin huomautusaikanakin tullut huomautus.

Miksi perintä lopetetaan vaikka riitaa vain toisen osapuolen mielestä?

Usein osapuolilla on eriävä näkemys laskujen riitaisuudesta. Perintätoimistona emme voi kuitenkaan asettua kummankaan osapuolen kannalle, vaan meidän tulee käsitellä asiaa perintälain määräysten mukaisesti.

Miten voi ehkäistä saatavan riitautumista?

Saatava voi riitautua monesta eri syystä, joten riitautumisen mahdollisuutta ei voida koskaan täysin poistaa.

Hyvä keino pienentää riskiä on sopia aina kirjallisesti kaikista kaupan tai palvelun ehdoista.

Riitautumisen ehkäisemisen esimerkiksi seuraavista asioista kannattaa sopia etukäteen:

  • Aikataulu
  • Maksettava summa
  • Miten toimitaan jos tuotteen toimitus viivästyy?
  • Miten toimitaan jos palvelun tuottaminen viivästyy?
  • Maksun eräpäivä

Minkälaisista asioista riitaa yleensä tulee?

Riidan aiheet vaihtelevat suuresti saatavan perusteen mukaan, mutta tyypillisiä reklamaation aiheita on esimerkiksi palvelun tai tuotteen laatuun liittyvät reklamaatiot.

Riitautetun saatavan perintä

Mikäli saatavaan liittyvä riita on tiedossa ennen perinnän aloittamista, ei perintä aloiteta lain määräysten mukaisesti.

Toisinaan asiaan liittyvä riitaisuus selviää vasta perintätoimien aloittamisen jälkeen. Tällöin perintätoimet keskeytetään selvittelyn ajaksi. Mikäli perintää ei selvittelyn perusteella voida enää jatkaa, käymme asiakkaan kanssa läpi vaihtoehtoiset etenemistavat asian osalta.