Etusivu » Palvelut » Riitaisen saatavan perintä » Riitaisen saatavan palvelun käyttöönotto
riitaisen saatavan perintä

Palvelun käyttöönottaminen on helppoa. Päätöksen tehtyänne, prosessi etenee seuraavasti:

– Asiakkaan kanssa käydään maksuton neuvottelupuhelu

– Toimeksianto ja sen sisältö analysoidaan asiakkaan kanssa ja lakimies antaa ehdotuksen, kuinka asian kanssa kannattaisi edetä

– Velalliselle lähetetään vaatimuskirje, jossa vaaditaan saatavan maksua ja kerrotaan, että saatavan perintää tullaan tarvittaessa jatkamaan oikeusteitse, ellei velallinen suorita saatavaa korkoineen ja perimiskuluineen. Velalliselle varataan lyhyt määräaika saatavan maksamiseksi.

– Mikäli perintäkirje ei johda suoritukseen, asiakkaan kanssa sovitaan aina jatkotoimista. Vaihtoehtona on usein jatkaa saatavan perintää joko oikeusteitse tai tehdä päätös perinnän lopettamisesta. Luopuminen voi olla perusteltua silloin, jos oikeudenkäyntiin sisältyy suuria riskejä, tai jos velallinen tiedetään maksukyvyttömäksi.

– Toimeksiantajalta veloitetaan palvelusta kiinteä 300 euron hinta (alv 0). Palkkio veloitetaan toimeksiantajalta, mutta velallista vaaditaan luonnollisesti korvaamaan kaikki toimenpiteistä aiheutuvat kulut.

– Mikäli saatavanne ovat oikeutettuja ja velallinen maksukykyinen, saatavat saadaan usein perittyä velalliselta täysimääräisesti. Palkkio ei sisällä mahdollisesta asian hoitamisesta tuomioistuimessa aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, mutta niistä sovitaan aina etukäteen erikseen, joten yllätyksiä ei pääse syntymään.

Yhteystiedot

Lisätietoja palvelusta alla olevilta asianajajiltamme:

asianajaja Petri Nevalainen, 0400 919 354 | petri.nevalainen@applex.fi 

Palvelun tuottaa ammattitaitoisesti Suomen Perintätoimisto Oy:n pitkäaikainen yhteistyökumppani Asianajotoimisto Applex Oy. Applex Oy:n palveluista löydätte lisätietoja täältä.